Vaihto-oppilaana vieraassa kulttuurissa 

Sinulle on kehittynyt suomalainen kulttuuri-identiteetti eli kuva suomalaisuudesta ja itsestäsi suomalaisena. Tämä kuva vaikuttaa voimakkaasti kokemuksiisi vieraassa maassa. Ei ole olemassa huonompaa tai parempaa, on vain erilaista. Eli toisin sanoen, mitä myönteisempi kulttuuri-identiteettisi on, sitä helpommin sopeudut elämään ulkomailla. Kansallisen identiteetin pohjana on kulttuuri-identitetti. Omassa identiteetissä korostuu suomalaisuus ja ne arvot, jotka ovat meille tärkeitä kuten esimerkiksi rehellisyys, luotettavuus, vastuunkantaminen ja itsenäisyys. Toisen kulttuurin ymmärtäminen edellyttää oman kulttuurin arvostamisen lisäksi myös sen tuntemista. Vastaat moneen Suomea koskevaan kysymykseen, joista osa saattaa sinusta tuntua huvittavilta. Näkökulmastasi käsin kysymykset koskevat epäolennaisia asioita, koska ne esitetään toisen kulttuurin näkökulmasta.

Stereotypiat

Stereotypiat ovat yleistyksiä, jotka koostuvat itse kunkin tiedoista, uskomuksista ja kokemuksista. Sosiaaliset stereotypiat voivat liittyä esimerkiksi kansalaisuuteen, ulkonäköön, ihonväriin, sukupuoleen, ikään tai ammattiin. Ne voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. Ennakkoasenteet kannattaa unohtaa ja  kohdata ihmiset yksilöinä. Kun olet tutustunut yhteen uuden kulttuurisi edustajaan, antaa se kasvot koko kansakunnalle ja joudut varmasti muuttamaan käsityksiäsi monella eri alueella. On hyvä muistaa, että suomalaiset eivät välttämättä ole tuppisuita, italialaiset tekevät muutakin kuin laulavat, englantilaiset eivät aina juo kello viiden teetä. Avoin ja suvaitsevainen elämänasenne on menestyksen kulmakivi.

Hyväksynkö, sopeudunko?

Suvaitsevaisuus on kaunis sana ja sitä viljellään ahkerasti. Suvaitsevaisuuteen kuuluu maailman kaikkien ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä tasa-arvoinen kohteleminen. Suvaitsevaisuus ei edellytä automaattista vieraiden tapojen hyväksymistä. Se ei tarkoita, että kulttuurien välisten erojen varjolla pitäisi hyväksyä sellaiset kulttuuriset tavat ja traditiot, joihin sisältyy ihmisten pahoinpitelyä, silpomista tai surmaamista. Väkivallan, alistamisen ja syrjinnän hyväksyminen ei koskaan kuulu suvaitsevaisuuteen. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, on todennäköisesti suvaitsevaisempi kuin huonon itsetunnon omaava ihminen. Erilaisuuden hyväksyminen edellyttää, että arvostamme ensin omaa kulttuuriamme. Olemalla oma itsensä menestyy varmasti!

Minullako kulttuurishokki?

Toiseen maahan muuttaminen ja eläminen vieraassa kulttuurissa on aina suuri elämänmuutos ja aiheuttaa stressiä. Kulttuurien törmäysvaikutus kuvaa sitä prosessia, joka alkaa välittömästi astuttuasi vieraan maan kamaralle ja kestää koko oleskelusi ajan. Itse asiassa prosessi ei pääty edes heti palattuasi kotimaahan, vaan jatkuu vielä jonkin aikaa paluusi jälkeenkin.

Kulttuurishokkiin kuuluu erilaisia vaiheita, joissa tuntemukset vaihtelevat miellyttävistä epämiellyttäviin. Kulttuurishokki on sitä lievempi, mitä enemmän tunnistat vieraasta kulttuurista tuttuja piirteitä ja mitä vähemmän sinun on opittava uusia asioita kantapään kautta. Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin tapahtuu neljän vaiheen kautta:

1. vaiheessa näet kulttuurissa vain hyviä, kauniita ja kiinnostavia asioita. Tämä vaihe kestää 2-3 kuukautta.

2. vaiheessa asetelma kääntyy päinvastaiseksi: koet monet asiat huonoina ja ärsyttävinä. Turhautuminen ja ärtymys on seurausta arkielämän tilanteissa kokemistasi hankaluuksista, jotka johtuvat lähinnä siitä että et pysty ilmaisemaan itseäsi kunnolla.

3. vaiheessa opit hyväksymään vieraan kulttuurin erilaisuuden etkä näe asioita niin mustavalkoisina.

4. vaiheessa on asenteesi muuttunut ja viihdyt loistavasti. Alat pikkuhiljaa sopeutua ja tunnet olevasi melkein kuin kotonasi, mutta kohta kotiinlähtö odottaa ja ohjelma on päättymässä. 

Ympyrä sulkeutuu –kotiinpaluu 

Kotiinpaluu asettaa sinut jälleen uuden stressitilanteen eteen. Sinulle saattaa olla yllätys että et sopeudukaan entiseen elämääsi niin helposti kuin olit kuvitellut. Oma huone saattaa näyttää paljon pienemmältä, sinä olet kehittynyt ja kokenut paljon ja muut taas ovat junnanneet paikallaan. Lisäksi sinun oletetaan jatkavan siitä mihin ennen lähtöäsi jäit. Ongelmia ja ristiriitoja on riittämiin ainakin ensimmäisten viikkojen aikana. Mutta niistä kyllä selviät puhumalla. Yksi asia on kuitenkin varmaa: olet muuttunut jollain tavalla ja se on positiivinen asia. Olet kokenut uusia ja haasteellisia asioita ja olet oppinut ottamaan vastuun itsestäsi. Olet saanut evästä tulevaisuuden rakentamiseksi – tervetuloa kotiin!

Korvaavuus suomalaisessa lukiossa

Opiskelu ulkomailla vaihto-oppilasohjelmassa ei vastaa kokonaista lukuvuotta Suomessa. Ulkomailla suoritetut kurssit otetaan huomioon Suomessa koulukohtaisesti ja ne saattavat korvata tiettyjä lukion kursseja. Asiasta kannattaa keskustella rehtorin kanssa ennen lähtöä.

Miksi valita TR-Kielimatkojen vaihto-oppilasohjelma?

Kun vertaat eri vaihto-oppilasohjelmia keskenään, niin kiinnitä huomiosi seuraaviin seikkoihin:

Kuinka suuresta organisaatiosta on kyse, sillä vaihto-oppilasvuoden onnistumisen kannalta on merkitystä sillä montako vaihto-oppilasta yhdellä aluevalvojalla on ohjattavana. Myöskin avun saaminen mahdollisimman nopeasti on kiinni organisaation tasoista: mitä matalampi organisaatio, sitä tehokkaammin se toimii. Lisäksi perhetieto ja koulupaikka on syytä olla kirjallisesti vahvistettu ennen lähtöä.

Kommunikoinnin helppous ennen lähtöä, ohjelman aikana ja vielä palattuasi ovat avainasemassa ohjelman onnistumisen kannalta. Ongelmien ratkaiseminen yhdessä (aluevalvoja, vaihto-oppilas, perhe ja TR-Kielimatkat) johtaa hyviin tuloksiin.

TR-Kielimatkat on yhteistyössä pienehköjen tai keskisuurien organisaatioiden kanssa. Vaihto-oppilasohjelmat ovat olleet tuotevalikoimassamme vuodesta 1980. Yhteistyökumppanimme ovat yleensä pienehköjä tai keskisuuria ihan siksi, että voimme taata kaikille lähtijöille hyvän palvelun ja toimivan  organisaation. Lisäksi yhdellä aluevalvojalla ei ole liikaa valvottavia.

Yhteistyöorganisaatiot ovat riippumattomia ja paikallisten viranomaisten valvomia ja hyväksymiä. Ohjelmassa mukana olevat koulut suhtautuvat vaihto-oppilaisiin positiivisesti. Koulupaikka sekä isäntäperhe allekirjoittavat kirjalliset sopimukset ja vasta sen jälkeen paikka vahvistetaan toimistoomme. Lisäksi USA:n  ja Australian laki vaatii, että perheen taustat on tarkistettava viranomaisilta ennen kuin heidät voidaan hyväksyä ohjelmaan.

Isäntäperheet

Vapaaehtoisuus on yhä edelleen olennainen osa isäntäperheenä olemista. Ei riitä, että talous on kunnossa, vaan perheeltä vaaditaan myös vieraan kulttuurin ymmärtämistä sekä ainakin aluksi kärsivällisyyttä. Aluevalvojat valmentavat perheitä ennen vaihto-oppilaan saapumista. Perheet saavat myös kirjallista materiaalia aiheesta.

Vaihto-oppilaan ja perheen yhteen sovittamisessa otetaan huomioon harrastukset, mieltymykset, molempien taustat ja toiveet sekä oleskeluun vaikuttavat asiat kuten allergiat, ruokavalio ja niin edelleen. Ohjelmassa on hyvin monenlaisia perheitä mukana: Perheellä voi olla omia lapsia, lapset ovat saattaneet lähteä opiskelemaan, perhe voi olla yksinhuoltajaperhe. Olennaista on, että kiinnostus vaihto-oppilaan ottamiseksi on aitoa ja että päätös on tehty kaikkia perheenjäseniä kuulemalla. Vaihto-oppilaan viihtyvyyteen vaikuttaa paljon perheenjäsenten keskinäiset suhteet ja että ne ovat kunnossa.

TR-Kielimatkat tutkii ja arvioi isäntäperheet parhaalla mahdollisella tavalla ennen kuin ne hyväksytään lopullisesti ohjelmaan. Esimerkiksi yksin elävä, ei naimisissa oleva henkilö ei ole perhe elleivät hänen suosituksensa ole erittäin hyvät. Esimerkiksi hän on mukana nuorisotyössä tai opettaja eli hänellä on kokemusta nuorten kanssa toimimisesta. Emme myöskään puolla nk. Double-placementtiä eli että kaksi eri kulttuureista tulevaa vaihto-oppilasta sijoitetaan samaan perheeseen. Mielestämme jo yhteen uuteen kulttuuriin sopeutuminen on  haastavaa, saatikka sitten kahteen. Mutta tämä on mahdollis  ta jos vaihto-oppilas ja hänen perheensä sen hyväksyvät kirjallisesti.

Perheenvaihdot

Vaikka kaikki näyttäisi olevan kunnossa ennen lähtöä, niin vasta henkilökohtainen tapaaminen ja muutaman viikon oleskelu perheessä kertoo ”kemioiden” toimivuudesta. Jos ne eivät jostain syystä toimi, eikä yhteisistä palavereista ole löytynyt ratkaisua ongelmaan, niin tämän jälkeen alkaa uuden perheen etsiminen. Yksi syy perheen vaihtamiseen on, jos perheen elämässä tapahtuu jotain sellaista mikä olennaisesti vaikuttaa vaihto-oppilaan asemaan. Kyse voi olla työttömyydestä, perheenjäsenen sairastumisesta, paikkakunnalta muutosta.  Mutta uuden perheen etsiminen alkaa vasta sen jälkeen kun olet ollut yhteydessä aluevalvojaasi ja kertonut että asiat eivät ole niinkuin niinde pitäisi olla. Ei riitä että vanhempasi ottavat yhteyttä toimistoomme ja välittävät tietoa -sinun on itse oltava yhteydessä aluevalvojaan. Arvioimme tilannetta vaihto-oppilaan kannalta. Perheen vaihtaminen ei välttämättä ole negatiivinen asia. Aluevalvojan tehtävä on puuttua asioiden kulkuun mahdollisimman ajoissa, jotta uuden perheen saaminen sujuisi nopeasti ja kitkattomasti. Jokainen voi vaihtaa perhettä kerran.

Koulunkäynti

Jokaisessa ohjelmassa koulunkäynti on pakollista ja vaihto-oppilaan on noudatettava koulun sääntöjä. Koulut päättävät itsenäisesti, mille luokalle vaihto-oppilas sijoittuu ja saako hän oikeuden osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelumenestyksen on oltava keskitasoa (C-taso) ja sitä seurataan kuukausitasolla. Muista pyytää viimeien todistus koulsuta ennen kuin palaat Suomeen, sillä jälkikäteen sitä on hyvin vaikea saada.

Matkustaminen

Kaikki vaihto-oppilaat lentävät reittilennoilla kulloisenkin ohjelman mukaisesti. Saapumislentokentällä on vastaanottaja kaikissa ohjelmissa. Ohjelmafaktat löydät jokaisen ohjelman omalta sivulta. TR-Kielimatkat avustaa lentojen hankinnassa ja ehdottaa lentoreittiä mutta koska lentoliput eivät sisälly ohjelmamaksuun niin lentolippulasku lähetetään sinulle suoraan kotiin. Voit myös itse hankkia lentoliput (oltava meno-paluu) ja niin että paluulennon lähtöpäivää voi muuttaa tilanteen mukaan.

Vaihto-oppilasvuoden valmistelu

Ennen kuin hakulomakkeiden täyttäminen kannattaa aloittaa, on syytä varmistua ohjelman sisällöstä ja yhteistyökumppaneista. Henkilökohtainen haastattelu ja tapaaminen on tilaisuus, jonka aikana sinä voit kysyä kysymyksiä ja me taas puolestamme haluamme että kerrot itsestäsi. Haastattelu on henkilökohtainen ja leppoisa ja se kestää noin tunnin. Vanhemmat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Haastattelumaksu on 30 €. Maksu hyvitetään loppulaskussa jos ohjelma kohdaltasi toteutuu.

Kuka voi hakea vaihto-oppilaaksi?

Jos vastaat seuraaviin kysymyksiin myöntävästi, olet oikea vaihto-oppilas TR-Kielimatkojen ohjelmaan:

  • Haluat lähteä vaihto-oppilaaksi koska lukukausi/lukuvuosi ulkomailla on mielestäsi positiivinen asia.
  • Olet keskustellut vanhempiesi kanssa ja olette pohtineet mitä kaikkea vaihto-oppilasvuosi tuo tullessaan ja olette yhdessä päättäneet lähdöstäsi.
  • Koulumenestyksesi on keskitasoa ja olet valmis parantamaan numeroitasi jos näin sovitaan ennen lähtöä.
  • Olet empaattinen toisten huomioonottaja, kohteliaisuus on ollut osa kotikasvatustasi ja ymmärrät, että erilaisuus ei ole huonommuutta vaan elämän suola.
  • Olet sinut suomalaisuutesi kanssa ja arvostat juuriasi
  • Olet tavallinen suomalainen nuori, jolle kansainvälisyys merkitsee mahdollisuutta. Pystyt solmimaan sosiaalisia suhteita uusiin ystäviin, isäntäperheen jäseniin ja ohjelmassa mukana oleviin tahoihin.

Mitä vaihto-oppilasvuosi antaa sinulle?

Ensimmäisenä tulee mieleen, että saat erittäin hyvän ja vankan kielitaidon. Lisäksi voit opiskella aineita, joita suomalainen koulu ei ehkä tarjoa. Saat lisää itsevarmuutta ja huomaat pärjääväsi. Tutustut uusiin ihmisiin ja kulttuureihin ja solmit ystävyyssuhteita jotka kestävät koko elämän ajan. Eikö tässä ole jo tarpeeksi yhden ohjelman ja yhden ihmisen tulevaisuuden eväiksi?

Tärkeintä kuitenkin on, että sinä viihdyt ja vietät hauskan ja antoisan lukukauden tai lukuvuoden. Näin tulee tapahtumaan kunhan muistat, että monet asiat ovat sinusta itsestäsi kiinni.

”Once in a life time” – ota irti kaikki mahdollinen!

Uusi kulttuuri on aina haaste koska kaikki tuttu ja turvallinen jää taakse: perhe, kieli, ystävät ja se tavanomainen arki, jolloin kommunikointi sujui vaikeuksitta. Nyt huomaat, että viisivuotias pikkuveli puhuu paremmin kuin sinä ja tuskastumista ei voi välttää. Ota siis päivä kerrallaan ja yritä parhaasi, enempää ei voi vaatia.

Powered by Aava 3