Vaihto-oppilasohjelman peruutusehdot

1. Erityiset peruutusehdot
1.1. Jos matkustaja peruuttaa matkan sen jälkeen, kun varauksesta on tullut matkustajaa sitova 1.maksuerän maksamisen jälkeen, mutta ennen isäntäperhetietojen ilmoittamista tai 2.maksuerän eräpäivää (edellä mainitusta aikaisempi on ratkaiseva), on matkanjärjestäjällä oikeus periä matkustajalta 20 % 1. maksuerästä.

Mikäli matkanjärjestäjä on ilmoittanut matkustajalle isäntäperheen tiedot tavallisella kirjeellä matkustajan ilmoittamaan osoitteeseen, katsotaan matkustajan saaneen tiedon niistä viimeistään 7. päivänä kirjeen postittamisesta.

2. Jos matkustaja peruuttaa matkan 2. maksuerän eräpäivän jälkeen, mutta aikaisemmin kuin 4 kuukautta ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus periä matkustajalta:

2.1. 25 % matkan kokonaishinnasta, mikäli matkustaja peruuttaa matkan ennen kuin matkanjärjestäjä on ilmoittanut isäntäperheen tiedot.

2.2. 30 % matkan kokonaishinnasta, mikäli matkustaja peruuttaa matkan sen jälkeen, kun matkanjärjestäjä on ilmoittanut isäntäperheen tiedot.

3. Jos matkustaja peruuttaa matkan myöhemmin kuin 4 kuukautta, mutta aikaisemmin kuin 2 kuukautta ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus periä matkustajalta 45 % matkan kokonaishinnasta.

4. Jos matkustaja peruuttaa matkan myöhemmin kuin 2 kuukautta, mutta aikaisemmin kuin 1 kuukausi ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus periä 60 % matkan kokonaishinnasta.

5. Jos matkustaja peruuttaa matkan myöhemmin kuin 1. kuukausi ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus periä koko matkan hinta.

6. Matkustajan ja matkanjärjestäjän on tehtävä peruutus kirjallisesti.

7. Matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää vaihto-oppilasmatkan valmistelut ja peruuttaa osallistuminen jos isäntäperheen löytyminen on vaikeutunut hakijan allergian, sairauden tai niihin verrattavasta syystä (force majeur). Peruutuksesta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin kirjallisesti ja maksetut ohjelmamaksut palautetaan.

8. TR-Kielimatkat pidättää oikeuden hyväksyä perheenvaihtoon johtaneet syyt, jos perheen vaihtaminen tehdään oppilaan erityisestä vaatimuksesta ilman vastaanottaneen järjestön suositusta. Jos vaihto-oppilas kieltäytyy hyväksymästä hänelle vaihto-oppilasjärjestön kautta etsittyä uutta perhettä perheen vaihtamisen yhteydessä, voidaan hänen ohjelmansa keskeyttää ja hänet kotiuttaa. Vaihto-oppilaan on noudatettava oman vaihto-oppilasorganisaationsa ohjelmasääntöjä. Säännöt on käännetty suomeksi ja lähetetää kaikille ennen matkan alkamista.

Powered by Aava 3